METTAP

Herstellung und Reparatur von Metallkonstruktionen

Das Mettap-Unternehmen ist eine polnische Firma und besteht seit 2010. Wir spezialisieren uns auf die Herstellung
und Reparatur von Metallbehältern und anderen metallischen Strukturen nach individuellen Kundenbedürfnissen.

Über uns

profile

METTAP

Herstellung und Reparatur von Metallkonstruktionen

Das Mettap-Unternehmen ist eine polnische Firma und besteht seit 2010. Wir spezialisieren uns auf die Herstellung und Reparatur von Metallbehältern und anderen metallischen Strukturen nach individuellen Kundenbedürfnissen.

Warum wir?

Wir kommen den Kundenanforderungen entgegen

Das Fachpersonal garantiert die Umsetzung von den komplexesten Konstruktionen mit der richtigen Pflege, angefangen von der Konzeption bis zur Ausführung.

Wir sind kreativ

Vor dem Herstellungsprozess konstruieren wir einen Prototyp, der erst nach der Erfüllung der technologischen und qualitativen Anforderungen zur Produktion eingeführt wird.

Wir sind glaubwürdig

Wir führen technische Dokumentation in Übereinstimmung mit den internationalen Qualitätsstandards und Vorschriften.

Wir sind innovativ

Wir setzen auf die Ökologie, indem wir uns an die Umweltvorschriften und Standards, insbesondere durch die Vermeidung von Schadstoffen anpassen.

Angebot

Schweißen
Schweißen

Das Schweißen wird mit der MIG/MAG-Methode für Stahl und Nichteisenmetalle (MAG) sowie für Aluminium und seine Legierungen (MIG) durchgeführt. Die Vorteile dieser Methode sind wohl eine gute Leistung, hohe Schweißnahtqualität und Wirtschaftlichkeit des Verfahrens, also Einsparungen für den Kunden.

Drehen
Drehen

Zum Drehen verwenden wir die nummerische Drehmaschine TUR MN 560x1000.

Schneiden und Abreiben für Schneiden mithilfe des Lasers
Schneiden und Abreiben für Schneiden mithilfe des Lasers

Zum Schneiden verwenden wir LASER Trumpf TC L 3030 4 kW. Wir schneiden die geformten Materialien mit Dicke der Wand bis zu 20 mm.

Abreiben
Abreiben

Wir bieten die Strahlschmirgelreinigung , die sich im Fall von der Anwendung unterschiedlicher Materialien und bei der Reinigung von schwer zugänglichen Plätzen gut eignet. Wir reinigen die Oberflächen aus Rost, Abbrand, Lacken und Farben.

Elektrostatisches Malen
Elektrostatisches Malen

Wir sichern die Metall-Elemente mit den Korrosionsschutzepoxidfarben, Alkydharzfarben, Polyurethanfarben in der Grundierung und dem Belag, sowie anderen individuellen Bedürfnissen der Kunden.

120

dPracowników

24 000

dRocznie wykonanych pojemników

30

dStali klienci

dPolityka jakości

d

Jesteśmy producentem konstrukcji stalowych m.in. dla wymagających Klientów z sektora "automotive", w którym - dzięki naszej skuteczności i elastyczności - osiągnęliśmy i utrzymujemy wizerunek pewnego i odpowiedzialnego wykonawcy.

Naszą pozycję osiągnęliśmy dzięki wdrażaniu optymalnych rozwiązań produkcyjnych oraz elastycznych metod zarządzania. Dzięki wypracowanym możliwościom technicznym potrafimy kompleksowo sprostać skomplikowanym wymaganiom technicznym Klientów. Ponadto, duży nacisk kładziemy na utrzymywanie partnerskich relacji z naszymi Dostawcami, Podwykonawcami i Klientami, dzięki którym możemy rozwijać się i doskonalić naszą działalność.

W realizacji projektów, priorytetem jest właściwa identyfikacja oraz spełnienie wymagań jakościowych a także sprawna i efektywna koordynacja działań zapewniająca atrakcyjne ceny oraz krótkie terminy wykonania.

Ponadto, naszym celem jest stały rozwój poprzez inwestycje w technologie produkcyjne a także rozwój naszego Personelu w tym zakresie. W celu dalszego doskonalenia naszej organizacji wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania w oparciu o wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015, a także deklarujemy jego utrzymywanie, rozwój i doskonalenie.

Stare Pole, 2018-01-28

Przemysław Malinowski
dPrezes zarządu
Mettap Sp. z o.o.

Kontakt

dPozostań w kontakcie

dJesteśmy otwarci na Państwa pytania i opinie. Wierzymy, że dzięki rozmowie
współpraca będzie przebiegać skutecznie.

dAdres:

ul. Marynarki Wojennej 2C, 82-220 Stare Pole

dTelefon:

55 271 17 01

dTelefon komórkowy:

511 432 511

E-mail:

biuro@mettap.eu

dWsparcie

dMETTAP Sp. z o.o. otrzymał dotację na kapitał obrotowy z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „ Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

dProjekt dotyczy "wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi”.

dWartość Projektu: 260 322,32 zł

dWkład Funduszy Europejskich: 260 322, 32 zł